пʼятниця, 13 червня 2014 р.

Шляхи підвищення мотивації учнів до вивчення другої іноземної мови

Мотиваційні шляхи вивчення німецької мови вчителя Нагорної Н.В.

         Koжного року, приходячи в новий 5 клас, мрію залучити своїх учнів до вивчення нового предмета, хочу бачити на кожному своєму уроці їхні допитливі оченята і чути питання: « А що сьогодні ми цікавого  вивчемо?»
         Спочатку німецьку мову хочуть вивчати всі й беруться за це з ентузіазмом. Учні хочуть розмовляти німецькою з ровесниками, знайти товариша по листуванню в мережі Internet; принадною виявляється можливість декламувати вірші і співати пісні іноземною мовою; читаючи, дізнаватися про інші країни. Але ось починається процес оволодіння мовою, період накопичення «будівельного матеріалу», подолання різноманітних складностей, що відсуває досягнення мети і … з’являють втома й нудьга. Зникає зацікавленість предметом, зменшується мотивація, погіршуються  результати навчання.  Важко й нецікаво буває не тільки учням, але й учителю, а від цього знижується  ефективність навіть самого цікавого уроку.
         Викладаючи німецьку мову в спеціалізованій школі, де основною мовою є англійська, іноді можу почути запитання « Для чого мені вивчати ще одну іноземну мову? Адже знаючи англійську, я можу без проблем спілкуватися  з іноземцями, навіть з німецькими ровесниками, тому що вони також вивчають англійську». І можливо тому, свою задачу я, як вчитель німецької мови, вбачаю в тому, щоб збудити, підтримати, зберегти інтерес до вивчення  саме німецької мови, показати та переконати своїх учнів в тому, що вчити мову – це цікаво, корисно, сучасно. Якими є шляхи підвищення мотивації до вивчення другої іноземної мови – це  і є проблемою , над якою я працюю.
        Говорячи про «мотивацію», « мотиви», звичайно мають на увазі ті фактори, які спонукають людину до діяльності. В найбільш загальному розумінні, джерелом мотивації є потреба, що створюєть на основі суперечностей між тим, що людина має, чого досягла, і тим,  чим вона ще не володіє, чого не досягла. Бажання мати, оволодіти , досягти становить зміст потреби. І якщо в сферу таких потреб потрапляє володіння іноземною мовою, вони стають мотивацією до засвоєння.
    Психологи, вивчаючи характер спонукальних сил і способи їх регуляції в навчанні, встановили структуру мотиваційної сфери. Перш за все на неї впливають соціальні мотиви, що визначаються потребами суспільства  і являють собою зовнішню мотивацію, що існує у двох різновидах: широка соціальна мотивація та вузько – особистісна. По- друге,  на мотиваційну сферу людини впливає і характер діяльності як такої. Це так звана внутрішня мотивація, підвидом якої є мотивація успішності.
      Як ці види мотивації стосуються іноземної мови?  П.М.Якобсон  дає характеристику широкої соціальної мотивації як різновиду зовнішньої:
« Така мотивація процесу навчання пов’язана з досить гострим почуттям громадянського обов’язку перед країною, перед рідними, близькими людьми, пов’язана з думками про навчання, як про дорогу до засвоєння великих цінностей культури, як засіб, що дозволяє нести людям добро і користь, з уявою про навчання, як шлях до здійснення свого призначення в життті». Так, для учнів мотиваційним фактором може стати участь в міжнародних проектах, в волонтерських програмах.
           Вузько – особистісна мотивація визначає ставлення до оволодіння  іноземною мовою як способу самостверження, як шляху до особистого благополуччя. Це може бути бажання стати перекладачем – міжнародником, тому що це престижно та корисно ( сприяє встановленню взаєморозуміння), або мати іншу спеціальність, пов’язану з знанням іноземної мови, тому що ці роботи добре оплачуються, дають змогу побачити світ.
      Як правило, зовнішня мотивація є дистантною мотивацією, на перспективу, на досягнення кінцевого результату навчання. Але її стимулюючий вплив на процес навчання може бути достатньо сильним. Вона на самому початку, а іноді ще й до вивчення мови, націлює учнів на кінцеву мету. Для вчителя є важливим будувати процес навчання таким чином, щоб учні в кожній його точці відчували просування до поставленої мети.  Для формування соціальної мотивації уже на першому уроці в виді презентації, розповідаю своїм учням про значення знання німецької мови в різних сферах життя, а під час вивчення теми « Професії» говоримо про використання мови найрізноманітнішими спеціальностями. На уроках зарубіжної літератури у 7 класі учні мають змогу прочитати в оригіналі твори німецьких поетів,але ще не мають достатньо знаннь для перекладу  і це мотивує їх на подальше вивчення мови.
     Зовнішня мотивація відіграє «стратегічну роль», задаючи ззовні рух на весь період навчання,  «внутрішня мотивація  - « тактичну», оскільки вона «підігрівається» самим процесом оволодіння іноземною мовою. Ця мотивація є близькою і актуальною, адже навчальний процес має бути побудований таким чином, щоб учні на кожному уроці відчували радість від задоволення потреб, специфічних для предмету . Внутрішня мотивація реалізується через її підвиди: комунікативну, лінгвопізнавальну та інструментальну і стан її повністю залежить від того, які методи та прийоми роботи застосовує вчитель на занятті, чи цікаві вони учням, чи мотивують вони на навчання.
      Комунікативна мотивація орієнтує учнів на оволодіння мовою з метою спілкування і на уроці я широко застосовую рольові ігри, використовую невеличкі театральні постановки. Учні з задоволенням виконують ролі лікаря та вередливого  пацієнта (Thema: Beim Arzt), офіціанта та клієнта (Thema: In der Gaststätte), примхливих меблів (Thema: Die Wohnung), екскурсовода та іноземця ( Thema: In der Stadt).
            Лінгвопізнавальна мотивація заключається у позитивному сприйманні самого мовного матеріалу. Можливі два шляхи її формування: опосередковано – через комунікативну мотивацію і безпосередньо, шляхом стимулювання пошукової діяльності учнів у мовному матеріалі.
             Щоб зацікавити учнів мовним «будівельним матеріалом», необхідно:
-      звести до мінімуму часовий розрив у роботі над мовним матеріалом і його використанням у мові, щоб учні бачили мовну перспективу його застосування. Наприклад, засвоюється словниковий матеріал за темою «Привітання до свята», на наступному уроці спонукаю учнів до виготовлення та написання вітальної листівки; вивчаючи лексику теми «Погода», пишемо лист бабусі, в якому описуємо погоду, розігруємо телефонну розмову, використовуючи структури питальних  та розповідних речень з теми.
-  Треба надавати установці, яка стосується роботи над мовним матеріалом, цілеспрямований мовний характер: « Зараз ми засвоїмо такий словниковий матеріал; він нам буде потрібен для …бесіди про…, для створення проекту…, для підготовки свята, …під час читання оповідання.
-   мовний матеріал, що підлягає засвоєнню на уроці, потрібно орієнтувати  на одну тематичну групу, навіть якщо він і включає і позатематичний матеріал, типу мовних кліше, модально-оцінювальної лексики, граматичних явищ. В такому випадку весь шлях до засвоєння мовного матеріалу через тренування до використання буде побудований на одній змістовній основі.Учні повинні відчувати необхідність у мовному матеріалі для розширення і поглиблення своїх мовних можливостей.  
    Важливим видом внутрішньої мотивації, на мою думку, є інструментальна, тобто мотивація що випливає з позитивного ставлення учнів до певних видів роботи. Розвиток такої мотивації цілком залежить від майстерності, фантазії, старанності вчителя. Адже самий стандартний вид роботи можна подати учням виграшно і вони з нетерпінням його чекатимуть. Наприклад, я розробила стабільну структуру початку та кінця уроку(5-6 класи): початок уроку – музичне привітання, що переключає учня на спілкування німецькою мовою, знімає втому від попереднього уроку, налаштовує на позитив; кінець уроку – або музичне прощання, або цікава лічилка, або учні утворюють коло, постукують один одного по плечу і говорять: „Das hast du gut sehr gemacht“. Навіть зайти чи вийти з кабінету іноземної мови можна нестандартно: упорядковуючи учнів за віком, зростом, датою або місяцем народження, за алфавітним списком імен,  прізвищ, навіть за кольором одягу, розміром взуття, активізуючи при цьому лексичний матеріал. Упевнена, що саме початок уроку створює настрій і сприяє подальшій продуктивній роботі.
Вивчення нової лексики завжди супроводжую наочними посібниками: малюнками, картинами, фотографіями, по можливості використовую комп’ютерні диски. До кожної теми  діти виготовляють « Minibooks», міні-словничок, що складається з малюнків, фотографій та підписують все німецькою мовою. Між учнями навіть встановлюється змагання, чий словник буде цікавішим, яскравішим.
      Для активізації лексичного матеріалу  постійно використовую прийоми комунікативно –ігрового характеру: навчальні ігри з картками: «меморі», «доміно», «ножиці», «карусель», «мозаїка», «лото»; асоціативні ігри бінго, снігова куля, салат із слів, складів, речень, кросворди, написання синквейнів, «незакінчене речення». 
   Завжди з інтересом мої діти сприймають навчальні римовані тексти та рухливі пісні (Bewegungslieder), які відображають зміст, включають основні лексичні одиниці та мовленнєві зразки ситуації спілкування. Римовані тексти, передусім скоромовки, римування, вірші і пісні виконують ряд функцій:
    створюють сприятливу атмосферу позитивних емоцій на уроці за рахунок естетичного задоволення від їхнього звучання та у зв’язку з цим підвищують мотивацію вивчення іноземної мови;
          сприяють соціалізації, появі почуття спільності, цілісному розвитку дитини;
        являють собою прекрасний матеріал для формування стійких слухо- вимовних навичок, розвивають почуття ритму, фонематичний слух;
  забезпечують контекстну і «компактну» подачу лексичних одиниць та мовленнєвих зразків, легке та одночасно ефективне запам’ятовування іншомовного матеріалу, а також можливість швидкого повторення.
Одним із  ефективних прийомів роботи вважаю також складання        навчальних сюжетних історій, які сприяють розвитку у дітей мислення, уяви, фантазії,формуванню здібностей до творчого самовираження, активізують також лексичний та граматичний матеріал. Такий вид роботи застосовую на підсумкових уроках і діти з задоволенням складають розповіді в так званих «Lese-Mal-Bücher», як наприклад після вивчення теми «Feste und Jahreszeiten»:
«Mein Schneemann“.
                    «Was macht der Weihnachtsmann eigentlich den Rest des Jahres?»
    Діти отримують задоволення від процесу навчання, що є постійно діючим    
    джерелом мотивації навчання.
                  Як вчитель, вбачаю також свою задачу в тому, що необхідно озброїти учнів певними прийомами оволодіння німецькою мовою, раціональний зміст яких був би очевидним і імпонував би їм. Учнів слід значною мірою ставити перед необхідністю самостійного знайомства з новим мовним матеріалом, показуючи оптимальний шлях до цього. Найсучаснішим, найновішим методом навчання є навчання за допомогою веб-квестів. Це   навчання за допомогою Інтернету. Веб-квести розробляються для максимальної інтеграції Інтернету в різні учбові предмети на різних рівнях навчання в учбовому процесі. Вони можуть охоплювати окрему проблему або тему учбового предмету або бути міжпредметними.
       Під час роботи з  WebQuest  учні читають, аналізують  і синтезують інформацію, використовуючи всесвітню мережу Інтернет. Розрізняють два типи веб-квестів: для короткочасної (мета: поглиблення знань і їх інтеграція, розраховані на однe-три заняття) і тривалої роботи (мета: поглиблення і перетворення знань учнів, розраховані на тривалий термін - можливо, на чверть або навчальний рік).
 Веб-квест - прекрасний інструмент навчання, який має наступні особливості:
   •       структуровано використовує інформаційні ресурси Інтернет  для роботи в класі. (Це ефективніше і економічно, ніж просто сказати "знайдіть інформацію про...");
        
   •  є видом дослідницької діяльності, при якій учні отримують інформацію частково або цілком з Інтернет-джерел. Це особливий вид пошуку, де учень  швидко і ефективно знаходить в мережі Інтернет матеріал, що відповідає на питання дослідження. Це, в основному, першоджерела - тексти, листи, фотографії, щоденникові записи, креслення або малюнки, які написані або створені про людей (групи) або самими людьми (групами), що пережили історичні події, зробили наукові відкриття, випробували на собі їх вплив або зафіксували в Інтернеті розвиток власних ідей;

•       мотивують учнів (діти люблять використовувати комп'ютери і, використовуючи Інтернет на заняттях, знаходити необхідну інформацію);

•       стимулюють набуття навичок співпраці в команді і виконання особливої ролі в команді (не просто як "член групи"), учні вчаться працювати разом для досягнення особливих цілей.

•       веб-квести ставлять проблемні питання, спонукаючи до мислення на більш високому рівні, розвивають навички критичного мислення.

•       заохочують учнів  виконувати домашні завдання .       
     По суті, веб-квести є міні-проектами, чітко структурованими та чітко вмотивованими, коли вчитель чітко вказує Інтернет –джерела та регламентує час. Веб -квести можуть використовуватися  під час вивчення майже всіх тем, але особливо мені подобається використовувати їх, вивчаючи  країнознавство.
 Другим  з варіантів роботи може бути виконання Online – вправ в Internet на розвиток мовних компетенцій з лексики та граматики.Учнів старших класів спонукаю до складання тематичних словникових картотек, граматичних довідників, в яких граматичні явища зображаються в виді таблиць та схем, виділяються кольором формальні ознаки. Складається також словник мовних моделей висловлювання, який викорисовується під час підготовки до висловлювання. У результаті такого підходу учні будуть озброєні методичними інстументами для подальшого вдосконалення навичок та вмінь з іноземної мови, що спонукає їх в міру оволодіння знаннями та навичками систематично виявляти активне ставлення до набутих знань і самого процесу пізнання.
           Отже, я виділяю слідуючі джерела мотивації у навчанні іноземної мови:
         усвідомлення і прийняття учнем соціальної необхідності вивчення іноземних мов. Засвоєння іноземної мови виступає як реалізація потреб суспільства, з якими учень повинен рахуватися як громадянин. В обов’язок вчителя входить всіляко висвітлювати такі моменти – як крізь призму функцій іноземної мови в поточних подіях, так і прикладах відомих людей, які володіють іноземною мовою ( бізнесменів, акторів, спортсменів).
    Формування в учнів особистісних потреб вивчення іноземних мов. Як зазначав Ш.Амонашвілі, природна мотивація засвоєння мови спрацьовує лише в ранньому дитинстві, коли мова виступає важливим засобом життєзабезпечення. Засвоєння іноземної мови, особливо другої, десятирічною дитиною вже не переживається як актуальна потреба. Але все таки можна виділити два мотиви, якими може керувати вчитель. По-перше , в кожному учневі живе потреба самовираження, яка стимулює процес самоствердження.
     І якщо вчитель на уроці буде створювати умови для більш   
    самостійного та самокерованого засвоєння мови учнем і   
    надаватиме можливість для демонстрації своїх досягненнь,
    мотивація буде постійно підтримуватись. Проектна технологія, 
    метод мовного портфоліо і є способами підвищення інтересу до
вивчення мови.  По-друге, введення одномовності на уроці іноземної також може виступати мотиваційним чинником. Тому для своїх учнів готую спеціальні брошурки « Deutsch im Unterricht für Schüler», проводжу спеціальні лексичні ігри, які  спрямовані на розуміння наказів вчителя, широко використовую сигнальні карти, що показують, який вид роботи буде зараз виконуватися на уроці і все це стимулює учнів до роботи на одномовному уроці.
  Радість пізнання, задоволення від процесу навчання  є постійно діючим мотиваційним фактором. Майстерність вчителя полягає в тому, щоб засобами індивідуалізації та диференціації забезпечити постійне зростання рівня знань учня. Не всі можуть встигати однаково, але кожен може і повинен робити те,  що йому під силу і отримувати радість від процесу навчання.
    У формуванні мотивів вивчення іноземної мови і позитивного ставлення до предмета велику роль відіграє сам вчитель. Якщо вчитель постійно демонструє відданість своїй справі, впевненість в успіху своїх учнів, віру в культурно-пізнавальну цінність предмета, це відразу передається учням і стає джерелом мотивації навчання.

       Різномаїття форм та прийомів роботи на уроці, застосування комп’ютерних технологій, Internet ресурсів, методу мовного портфоліо, методу проектів стимулює та мотивує моїх учнів до вивчення німецької мови і приносить задоволення від роботи і мені, і моїм вихованцям. А різноманітний матеріал до уроків я отримую завдяки співпраці з Гете –інститутом, участі в семінарах Педагогічної кооперації вчителів німецької мови і це надихає мене на роботу.

Немає коментарів:

Дописати коментар